Γενικά

Εκπαίδευση & Έρευνα Δημοσιεύσεις & Διδασκαλία Τεχνολογικό έργο Γλυπτική Περισσότερα....
 


Ελληνικά
English
Français
Русский  

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1 Sargentis, G.-F.; Dimitriadis, P.; Koutsoyiannis, D. Aesthetical Issues of Leonardo Da Vinci’s and Pablo Picasso’s Paintings with Stochastic Evaluation, Heritage 2020, 3, 283-305.
   
2. G.-Fivos Sargentis, Panayiotis Dimitriadis, Romanos Ioannidis, Theano Iliopoulou, Evangelia Frangedaki, Demetris Koutsoyiannis, Optimal utilization of water resources for local communities in mainland Greece (case study of Karyes, Peloponnese), Procedia Manufacturing, Volume 44, 2020, Pages 253-260, ISSN 2351-9789, https://doi.org/10.1016/j.promfg.2020.02.229.
   
3. Sargentis, G.-F.; Dimitriadis, P.; Ioannidis, R.; Iliopoulou, T.; Koutsoyiannis, D. Stochastic Evaluation of Landscapes Transformed by Renewable Energy Installations and Civil Works. Energies 2019, 12, 2817.
   
4. Sargentis, G.-F.; Ioannidis, R.; Karakatsanis, G.; Sigourou, S.; Lagaros, N.D.; Koutsoyiannis, D. The Development of the Athens Water Supply System and Inferences for Optimizing the Scale of Water Infrastructures. Sustainability 2019, 11, 2657.
   
5. Hadjibiros, K., A. Katsiri, A. Andreadakis, D. Koutsoyiannis, A. Stamou, A. Christofides, A. Efstratiadis, and G.-F. Sargentis, Multi-criteria reservoir water managementGlobal NEST Journal, 7(3), 386-394, 2005.
   
6. Christofides, A., A. Efstratiadis, D. Koutsoyiannis, G.-F. Sargentis, and K. Hadjibiros, Resolving conflicting objectives in the management of the Plastiras Lake: can we quantify beauty?, Hydrology and Earth System Sciences, 9(5), 507-515, 2005.
   
7. Αποτίμηση του Εκπαιδευτικού Έργου και των Παρεχόμενων Υπηρεσιών του Ε.Μ.Π., εκδ. Ε.Μ.Πολυτεχνείο, 1999

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (με αξιολόγηση)

1. G.-Fivos Sargentis, Romanos Ioannidis, Ilias Taygetos Meletopoulos, Panagiotis Dimitriadis, and Demetris Koutsoyiannis, Aesthetical issues with stochastic evaluation, European Geosciences Union General Assembly 2020, Geophysical Research Abstracts, Vol. 22, Online, EGU2020- 19832, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-19832, European Geosciences Union, 2020. 
   
2. Eleni Manta, Romanos Ioannidis, G.-Fivos Sargentis, and Andreas Efstratiadis, Aesthetic evaluation of wind turbines in stochastic setting: Case study of Tinos island, Greece, Aesthetic evaluation of wind turbines in stochastic setting: Case study of Tinos island, Greece, European Geosciences Union General Assembly 2020, Geophysical Research Abstracts, Vol. 22, Online, EGU2020- 5484, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-5484, European Geosciences Union, 2020.  
   
3. Romanos Ioannidis, Panagiotis Dimitriadis, Ilias Taygetos Meletopoulos, G.-Fivos Sargentis, and Demetris Koutsoyiannis, Investigating the spatial characteristics of GIS visibility analyses and their correlation to visual impact perception with stochastic tools, European Geosciences Union General Assembly 2020, Geophysical Research Abstracts, Vol. 22, Online, EGU2020- 18212, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-18212, European Geosciences Union, 2020.  
   
4. G.-Fivos Sargentis, Panayiotis Dimitriadis, Romanos Ioannidis, Theano Iliopoulou, Evangelia Frangedaki and Demetris Koutsoyiannis, Optimal utilization of water resources for local communities in mainland Greece (case study of Karyes, Peloponnese, International Conference on Optimization-Driven Architectural Design (OPTARCH2019) Jordan, 2019.
   
5. G.-F. Sargentis, E. Frangedaki, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Development of a web platform of knowledge exchange for optimal selection of building materials based on ecological criteriaEuropean Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-10395, European Geosciences Union, 2019.
   
6. E. Frangedaki, and G.-F. Sargentis, Optimizing engineering aspects of earth constructions.The earth as "common" material, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-11412-1, European Geosciences Union, 2019. 
   
7. Μ. Sako, E. Tsoli, R. Ioannidis, E. Frangedaki, G.-F. Sargentis, and D. Koutsoyiannis, Optimizing the size of Hilarion dam with technical, economical and environmental parameters, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-15297, European Geosciences Union, 2019.
   
8. R. Ioannidis, P. Dimitriadis, G.-F. Sargentis, E. Frangedaki, T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, Stochastic similarities between hydrometeorogical and art processes for optimizing architecture and landscape aesthetic parametersEuropean Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-11403, European Geosciences Union, 2019.
   
9. G.-Fivos Sargentis, Panayiotis Dimitriadis, Theano Iliopoulou, Romanos Ioannidis, and Demetris Koutsoyiannis, Stochastic investigation of the Hurst-Kolmogorov behaviour in arts, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-17082, European Geosciences Union, 2018.
   
10. G.-Fivos Sargentis, R. Ioannidis, G. Karakatsanis, and D. Koutsoyiannis, The scale of infrastructures as a social decision. Case study: dams in Greece, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-17082, European Geosciences Union, 2018.
   
11. Sargentis, G.-F., V. Symeonidis and N. Symeonidis, Rules and methods for the development of a prototype landscape (Almyro) in North Evia by the creation of a thematic park, 12th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes island, Department of Environmental Studies, University of the Aegean, 2011. 
   
12. Sargentis, G.-F., N. Symeonidis and Th. Xanthopoulos, Issues for environmental education by the creation of a prototype temporary children’s community, 12th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes island, Department of Environmental Studies, University of the Aegean, 2011. 
   
13. Sargentis, G.-F., A. Chatzimpiros and N. Symeonidis, Determination method of thermal conductivity of building parts in situ through ir imaging by minimizing the influence of environmental parameters, 11th International Conference on Environmental Science and Technology, Crete, Department of Environmental Studies, University of the Aegean, 2009. 
   
14. Sargentis, G.-F., V. C. Kapsalis and N. Symeonidis, Earth building. models, technical aspects, tests and environmental evaluation, 11th International Conference on Environmental Science and Technology, Crete, Department of Environmental Studies, University of the Aegean, 2009. 
   
15. Σαργέντης, Γ.-Φοίβος, Μ. Κούγκια και Δ. Κοπανά, Τα στοιχεία που θάψαμε, όλη αυτή η Φύση μας, αλυχτά το αέναο κάλεσμά της, 1η Επιστημονική Διημερίδα με θέμα τον Κηφισό, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα 2008.
   
16. Sargentis, G.-F., K. Bartsioka, N. Symeonidis, and K. Hadjibiros, Evaluation method regarding the effect of building design in the context of sustainable development, 10th International Conference on Environmental Science and Technology, Kos island, Department of Environmental Studies, University of the Aegean, 2007. 
   
17. Chatzimpiros, P., G. Lagos, and G.-Fivos Sargentis,Man and City. Myth and vision, 10th International Conference on Environmental Science and Technology, Kos island, Department of Environmental Studies, University of the Aegean, 2007. 
   
18. Sargentis, G.-F., K. Hadjibiros, I. Papagiannakis and E. Papagiannakis, Plastiras Lake: influence of the relief on the revelation of the water presence, 9th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes island, Department of Environmental Studies, University of the Aegean, 2005.
   
19. Sargentis, G.-F., K. Hadjibiros and A. Christofides,Plastiras Lake: the impact of water level on the aesthetic value of the landscape, 9th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes island, Department of Environmental Studies, University of the Aegean, 2005.
   
20. Hadjibiros, K., A. Katsiri, A. Andreadakis, D. Koutsoyiannis, A. Stamou, A. Christofides, A. Efstratiadis and G.- F.  Sargentis, Multi-Criteria Reservoir Water Management, 9th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes island, Department of Environmental Studies, University of the Aegean, 2005.
   
21. Efstratiadis, A., D. Koutsoyiannis, K. Hadjibiros, A. Andreadakis, A. Stamou, A. Katsiri, G.-F. Sargentis, and A. Christofides, A multicriteria approach for the sustainable management of the Plastiras reservoir, Greece, EGS-AGU-EUG Joint Assembly, Geophysical Research Abstracts, Vol. 5, Nice, European Geophysical Society, 2003.
   
22. Hadjibiros, K., D. Koutsoyiannis, A. Katsiri, A. Stamou, A. Andreadakis, G.-F. Sargentis, A. Christofides, A. Efstratiadis, and A. Valassopoulos, Management of water quality of the Plastiras reservoir, 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, Ceske Budejovice, Czech Republic, 2002.
   
 
   

ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

G.-Fivos Sargentis, Evangelia Frangedaki, Giuseppe Leonardo Cascella, Panayiotis Dimitriadis, Romanos Ioannidis and Theano Iliopoulou, Mario Spinelli, Optimizing technical decisions with a web platform, Case study: methods & criteria of assessing building materials to optimize selection in terms of eco-behavior, IDEA75, Optimization Driven Architectural Design of Structures, “OPTARCH” (No: 689983), Bari 2019.
 
Ευαγγελία Φραγγεδάκη, Γ.-Φοίβος Σαργέντης, Απόστολος Μουσουράκης, Χτίζοντας με άψητη γη, τεχνικές, εφαρμογές, σύγχρονα παραδείγματα, τεχνικό περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ, Σεπτέμβριος 2019.
 
Evangelia Frangedaki, Giuseppe Leonardo Cascella, G.-Fivos Sargentis and Konstantinos Katavoutas, OPTIMIZATION IN ENGINEERING ASPECTS OF CONSTRUCTIONS WITH EARTH BY LABORATORY TESTS. A proposed methodology for the proper soil. Examples of modern houses built with earth in Greece, IDEA75, Optimization Driven Architectural Design of Structures, “OPTARCH” (No: 689983), Bari 2019.
 
Γ.-Φοίβος Σαργέντης, Ενσωματωμένη ενέργεια, το υλικό ως ενεργειακή αποθήκη, τεχνικό περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ, Ιούνιος 2014.
 
Γ.-Φοίβος Σαργέντης, ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΟΨΕΙΣ, "LOW TECH" όψεις, για αρχιτεκτονική χαμηλών τεχνολογικών απαιτήσεων, ΚΤΙΡΙΟ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕ, Θεσσαλονίκη, 2013.
 
Γ.-Φοίβος Σαργέντης,  LOW TECH Αρχιτεκτονική, Τεχνολογική αιχμή ή αιχμή της τεχνικής;, τεχνικό περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2012.
 
Γ.-Φοίβος Σαργέντης, Επιλογή δομικών υλικών με οικολογικά κριτήρια, τεχνικό περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ, Απρίλιος 2011.
 
Έκθεση γλυπτικής, «Η αφύπνιση του μύθου», ΤΕΕ, τεύχος 2446, σελ. 61, 2007.
 
Κορωναίος Αιμ., Γ.-Φοίβος Σαργέντης, Ηρακλής του Farnese, εκδ. Εργαστήριο Τεχνικών Υλικών Ε.Μ.Π., Αθήνα 2005.
 
Κορωναίος Αιμ., Γ.-Φοίβος Σαργέντης, Χύτευση της προτομής του Καθ. Α. Προκοπίου, εκδ. Εργαστήριο Τεχνικών Υλικών Ε.Μ.Π., Αθήνα 2005.
 
Γ.-Φοίβος Σαργέντης, Νεκρός Χρόνος, Νέα Πολιτική, εκδ. Παπαζήση, Οκτώβριος 2005.
 
Γ.-Φοίβος Σαργέντης, Μεγάλα έργα ή πύργοι της Βαβέλ;Νέα Πολιτική, εκδ. Παπαζήση, Νοέμβριος 2005.
 
Γ.-Φοίβος Σαργέντης, Η αποποινικοποίηση της επιλογής, Νέα Πολιτική, εκδ. Παπαζήση, Δεκέμβριος 2005.
 
Ο Νοέμβρης της εξέγερσης και η άλλη μακρά και πολύτιμη ιστορία του Ε.Μ.Π., ΤΕΕ, τεύχος 2367, σελ. 8-13, 2005.
 
Κορωναίος Αιμ., Γ.-Φοίβος Σαργέντης, Θερμική συμπεριφορά κτηρίων στο Τ.Π.Π.Λ., εκδ.  Εργαστήριο Τεχνικών Υλικών Ε.Μ.Π., Αθήνα 2003.
 
Κορωναίος Αιμ., Γ. Πουλάκος, Γ.-Φοίβος Σαργέντης,Εκτίμηση της συμπεριφοράς της πλάκας επικαλύψεως των Πλατειών Κέντρου της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου έναντι του κατακρημνιζόμενου νερού, εκδ. Εργαστήριο Τεχνικών Υλικών Ε.Μ.Π., Αθήνα 2003.
 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

Σαργέντης Γ.-Φοίβος, Μηχανική-περιβαλλοντική συμπεριφορά και εφαρμογές της άψητης γης, ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ: 13ο εβδομαδιαίο Εργαστήριο – Σεμινάριο «ΦΥΣΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» Ξενώνας Στάμου Στούρνα Άλλη Μεριά Βόλου 26 Μαΐου έως 1η Ιουνίου 2018.
 
Σαργέντης Γ.-Φοίβος, ΥΛΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, Μέθοδοι και κριτήρια αξιολόγησης της οικολογικής συμπεριφοράς των δομικών υλικών, ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ: 13ο εβδομαδιαίο Εργαστήριο – Σεμινάριο «ΦΥΣΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» Ξενώνας Στάμου Στούρνα Άλλη Μεριά Βόλου 26 Μαΐου έως 1η Ιουνίου 2018.
 
Σαργέντης Γ.-Φοίβος, Κριτήρια, μεθοδολογία & αξιολόγηση της οικολογικής συμπεριφοράς των υλικών, εκδ. Ε.Μ.Πολυτεχνείο, Σχολή Αρχιτεκτόνων, Εργαστήριο Τεχνικών Υλικών, Αθήνα 2015.
 
Σαργέντης Γ.-Φοίβος, Ν. Συμεωνίδης, Σχέδια για τη Γη, εκδ. eco-dome (αστική μη-κερδοσκοπική εταιρεία για την αειφόρο αρχιτεκτονική), Αθήνα 2010.
 
Σαργέντης Γ.-Φοίβος, Ν. Συμεωνίδης, Η Γη ως Υλικό, εκδ. eco-dome (αστική μη-κερδοσκοπική εταιρεία για την αειφόρο αρχιτεκτονική), Αθήνα 2010.
 
Κορωναίος Αιμ., Γ.-Φοίβος Σαργέντης, Δομικά Υλικά και Οικολογία, εκδ. Ε.Μ.Πολυτεχνείο, Σχολή Αρχιτεκτόνων, Εργαστήριο Τεχνικών Υλικών, Αθήνα 2005.
 
Μαμάης Δ., Γ.-Φοίβος Σαργέντης, Σημειώσεις για το μάθημα Οικολογία για Μηχανικούς, Εφαρμογές οικολογικών αρχών στον αστικό σχεδιασμό, εκδ. Ε.Μ.Πολυτεχνείο, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Υδατικών Πόρων Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων, Αθήνα 2003.
 
Κορωναίος Αιμ., Γ.-Φοίβος Σαργέντης, Θερμογραφία, εκδ. Ε.Μ.Πολυτεχνείο, Σχολή Αρχιτεκτόνων, Εργαστήριο Τεχνικών Υλικών, Αθήνα 2003.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2017-σήμερα Διδακτικό έργο στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.
   
2018-2019 ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ: 13ο και 14ο εβδομαδιαίο Εργαστήριο – Σεμινάριο «ΦΥΣΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» Ξενώνας Στάμου Στούρνα Άλλη Μεριά Βόλου 26 Μαΐου έως 1η Ιουνίου 2018 και 18-24 Οκτωβρίου 2019.
   
2014-2017 Διδακτικό έργο στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Μαθήματα:
1ο Εξάμηνο Δομική Μηχανική 1: Στατική
2o Εξάμηνο Δομική Μηχανική 2: Αντοχή Υλικών
3o Εξάμηνο Τεχνολογία Δομήσιμων Υλών 1: Γενικό Μέρος
4o Εξάμηνο Τεχνολογία Δομήσιμων Υλών 2: Ειδικό Μέρος
5ο Εξάμηνο Ε. Θ. Τεχνολογίας Δομήσιμων Υλών
6ο Εξάμηνο Ε. Θ. Οικοδομικής 6ου: Αρχιτεκτονική και Σεισμός
   
2002-2016 Διδακτικό έργο στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα  «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» του Ε.Μ.Π. (παρουσίαση)

Μάθημα: Περιβαλλοντικές επιπτώσεις υδραυλικών έργων
   
2011
   
2002-2006 Διδακτικό έργο στην Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Μαθήματα:
1o Εξάμηνο Τεχνολογία Δομήσιμων Υλών 1: Γενικό Μέρος
2o Εξάμηνο Τεχνολογία Δομήσιμων Υλών 2: Ειδικό Μέρος
   
2002-2006 Διδακτικό έργο στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Μαθήματα:
1o Εξάμηνο Τεχνικά Υλικά 1
2o Εξάμηνο Τεχνικά Υλικά 2
   
2004 B.E.S.T.  (Board of European Students of Technology) 
Winter courses: "Human Acts & The Environment", December 2004
   
2002-2004 Διδακτικό έργο στη Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Τεχνικά Υλικά (μάθημα επιλογής)
   
1998-2002 Επικουρικό διδακτικό έργο στις Σχολές Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  και Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.


 


Books-papers & more

 

Επικοινωνία:
Γραφείο:  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 9 οδ. Ηρώων Πολυτεχνείου, Ζωγράφου 157 80, Αθήνα
Γραφείο/Εργαστήριο: 9 οδ. Αστραπόγιαννου, 11526, Αθήνα

Ιστοσελίδα: www.g-fivos.gr · ιστολόγιο: http://g-fivos.blogspot.com/ 
e-mail: gfivos@yahoo.gr, fivos@itia.ntua.gr,  fivos.sargentis@gmail.com
τηλ. +30 6973-029012