Γενικά

Εκπαίδευση & Έρευνα Δημοσιεύσεις & Διδασκαλία Τεχνολογικό έργο Γλυπτική Περισσότερα....
 


Ελληνικά
English

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1. Wang, N.; Sun, F.; Koutsoyiannis, D.; Iliopoulou, T.; Wang, T.; Wang, H.; Liu, W.; Sargentis,G.-F.; Dimitriadis, P. How can changes in the human-flood distance mitigate flood fatalities and displacements? Geophysical Research Letters, 50, 2023. e2023GL105064. https://doi.org/10.1029/2023GL105064
   
2. Sargentis, G.-F.; Koutsoyiannis, D. The Function of Money in Water–Energy–Food and Land Nexus. Land 2023, 12, 669. https://doi.org/10.3390/land12030669
   
3. Markantonis, D.; Sargentis, G.-F.; Dimitriadis, P.; Iliopoulou, T.; Siganou, A.; Moraiti, K.; Nikolinakou, M.; Meletopoulos, I.T.; Mamassis, N.; Koutsoyiannis, D. Stochastic Evaluation of the Investment Risk by the Scale of Water Infrastructures—Case Study: The Municipality of West Mani (Greece). World 2023, 4, 1-20. https://doi.org/10.3390/world4010001
   
4. Iliopoulou, T.; Dimitriadis, P.; Siganou, A.; Markantonis, D.; Moraiti, K.; Nikolinakou, M.; Meletopoulos, I.T.; Mamassis, N.; Koutsoyiannis, D.; Sargentis, G.-F. Modern Use of Traditional Rainwater Harvesting Practices: An Assessment of Cisterns’ Water Supply Potential in West Mani, Greece. Heritage 2022, 5, 2944-2954. https://doi.org/10.3390/heritage5040152
   
5. Sargentis, G.F.; Lagaros, N.D.; Cascella, G.L.; Koutsoyiannis, D. Threats in Water–Energy–Food–Land Nexus by the 2022 Military and Economic Conflict. Land 2022, 11, 1569. https://doi.org/10.3390/land11091569
   
6. Sargentis, G.-F.; Koutsoyiannis, D.; Angelakis, A.; Christy, J.; Tsonis, A.A. Environmental Determinism vs. Social Dynamics: Prehistorical and Historical Examples. World 2022, 3, 357-388. https://doi.org/10.3390/world3020020
   
7. Sargentis, G.-F.; Defteraios, P.; Lagaros, N.D.; Mamassis, N. Values and Costs in History: A Case Study on Estimating the Cost of Hadrianic Aqueduct’s ConstructionWorld 2022, 3, 260-286. https://doi.org/10.3390/world3020014
   
8 Sargentis, G.-F.; Ioannidis, R.; Bairaktaris, I.; Frangedaki, E.; Dimitriadis, P.; Iliopoulou, T.; Koutsoyiannis, D.; Lagaros, N.D. Wildfires vs. Sustainable Forest PartitioningConservation 2022, 2, 195-218. https://doi.org/10.3390/conservation2010013
   
9. Ioannidis, R.; Sargentis, G.-F.; Koutsoyiannis, D. Landscape design in infrastructure projects - is it an extravagance? A cost-benefit investigation of practices in dams, Landscape Research, 2022. https://doi.org/10.1080/01426397.2022.2039109
   
10. Sargentis, G.-F.; Frangedaki, E.; Chiotinis, M.; Koutsoyiannis, D.; Camarinopoulos, S.; Camarinopoulos, A.; Lagaros, N.D. 3D Scanning/Printing: A Technological Stride in Sculpture. Technologies 2022, 10, 9. https://doi.org/10.3390/technologies10010009
   
11. Koutsoyiannis, D.; Sargentis, G.-F. Entropy and Wealth. Entropy 2021, 23, 1356. https://doi.org/10.3390/e23101356
   
12. Sargentis, G.-F.; Siamparina, P.; Sakki, G.-K.; Efstratiadis, A.; Chiotinis, M.; Koutsoyiannis, D. Agricultural Land or Photovoltaic Parks? The Water–Energy–Food Nexus and Land Development Perspectives in the Thessaly Plain, Greece. Sustainability 2021, 13, 8935. https://doi.org/10.3390/su13168935
   
13. Dimitriadis, P.; Iliopoulou, T.; Sargentis, G.-F.; Koutsoyiannis, D. Spatial Hurst–Kolmogorov Clustering. Encyclopedia 2021, 1, 1010-1025. https://doi.org/10.3390/encyclopedia1040077
   
14. Sargentis, G.-F.; Iliopoulou, T.; Dimitriadis, P.; Mamassis, N.; Koutsoyiannis, D. Stratification: An Entropic View of Society’s StructureWorld 2021, 2, 153-174. https://doi.org/10.3390/world2020011
   
15. Sargentis, G.-F.; Dimitriadis, P.; Iliopoulou, T.; Koutsoyiannis, D. A Stochastic View of Varying Styles in Art PaintingsHeritage 2021, 4, 333-348. https://doi.org/10.3390/heritage4010021
   
16. Sargentis, G.-F.; Ioannidis, R.; Iliopoulou, T.; Dimitriadis, P.; Koutsoyiannis, D. Landscape Planning of Infrastructure through Focus Points’ Clustering Analysis. Case Study: Plastiras Artificial Lake (Greece)Infrastructures 2021, 6, 12. https://doi.org/10.3390/infrastructures6010012
   
17. Sargentis, G.-F.; Iliopoulou, T.; Sigourou, S.; Dimitriadis, P.; Koutsoyiannis, D. Evolution of Clustering Quantified by a Stochastic Method—Case Studies on Natural and Human Social Structures. Sustainability 2020, 12, 7972. https://doi.org/10.3390/su12197972
   
18. Sargentis, G.-F.; Dimitriadis, P.; Koutsoyiannis, D. Aesthetical Issues of Leonardo Da Vinci’s and Pablo Picasso’s Paintings with Stochastic Evaluation. Heritage 2020, 3, 283-305. https://doi.org/10.3390/heritage3020017
   
19. Sargentis, G.-F.; Dimitriadis, P.; Ioannidis, R.; Iliopoulou, T.; Frangedaki, E.; Koutsoyiannis, D. Optimal utilization of water resources for local communities in mainland Greece (case study of Karyes, Peloponnese), Procedia Manufacturing, Volume 44, 2020, Pages 253-260, ISSN 2351-9789, https://doi.org/10.1016/j.promfg.2020.02.229.
   
20. Frangedaki, E.; Gao, X.; Lagaros, N. D.; Briseghella, B.; Marano, G. C.; Sargentis, G.-F.; Meimaroglou, N. Fujian Tulou Rammed Earth Structures: Optimizing Restoration Techniques Through Participatory Design and Collective Practices, Procedia Manufacturing, Volume 44, 2020, Pages 92-99, ISSN 2351-9789, https://doi.org/10.1016/j.promfg.2020.02.209
   
21. Sargentis, G.-F.; Dimitriadis, P.; Ioannidis, R.; Iliopoulou, T.; Koutsoyiannis, D. Stochastic Evaluation of Landscapes Transformed by Renewable Energy Installations and Civil Works. Energies 2019, 12, 2817. https://doi.org/10.3390/en12142817
   
22. Sargentis, G.-F.; Ioannidis, R.; Karakatsanis, G.; Sigourou, S.; Lagaros, N.D.; Koutsoyiannis, D. The Development of the Athens Water Supply System and Inferences for Optimizing the Scale of Water Infrastructures. Sustainability 2019, 11, 2657. https://doi.org/10.3390/su11092657
   
23. Hadjibiros, K.; Katsiri, A.; Andreadakis, A.; Koutsoyiannis, D.; Stamou, A.; Christofides,  A.; Efstratiadis, A.; Sargentis, G.-F. Multi-criteria reservoir water managementGlobal NEST Journal, 7(3), 386-394, 2005. https://doi.org/10.30955/gnj.000394
   
24. Christofides, A.;  Efstratiadis, A.; Koutsoyiannis, D.; Sargentis, G.-F.; Hadjibiros, K. Resolving conflicting objectives in the management of the Plastiras Lake: can we quantify beauty?, Hydrology and Earth System Sciences, 9(5), 507-515, 2005. https://doi.org/10.5194/hess-9-507-2005
   
25. Αποτίμηση του Εκπαιδευτικού Έργου και των Παρεχόμενων Υπηρεσιών του Ε.Μ.Π., εκδ. Ε.Μ.Πολυτεχνείο, 1999

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (με αξιολόγηση)

   
1. Dimitriadis, P.; Kougia, M.; Sargentis, G.-F.; Iliopoulou, T.; Mamasis, N.; Koutsoyiannis, D.: Violent land terrain alterations and their impacts on water management; Case study: North Euboea, EGU General Assembly 2023, Vienna, Austria, 24–28 Apr 2023, EGU23-13318, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu23-13318, 2023.
   
2. Sigourou, S.; Tsouni, A.; Pagana, V.; Sargentis, G.-F.; Dimitriadis, P.; Ioannidis, R.; Chardavellas, E.; Dimitrakopoulou, D.; Mamasis, N.; Koutsoyiannis, D.; Kontoes, C. An advanced methodology for field visits towards efficient flood management on building block level, EGU General Assembly 2023, Vienna, Austria, 24–28 Apr 2023, EGU23-16168, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu23-16168, 2023.
   
3. Kirkmalis, G.; Sargentis, G.-F.; Ioannidis, R.; Markantonis, D.; Iliopoulou, T.; Dimitriadis, P.; Mamasis, N.; Koutsoyiannis, D. Fertilizers as batteries and regulators in the global Water-Energy-Food equilibrium, EGU General Assembly 2023, Vienna, Austria, 24–28 Apr 2023, EGU23-11915, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu23-11915, 2023.
   
4. Tsouni, A.; Sigourou, S.; Dimitriadis, P.; Pagana, V.; Iliopoulou, T.; Sargentis, G.-F.; Ioannidis, R.; Chardavellas, E.; Dimitrakopoulou, D.; Mamasis, N.; Koutsoyiannis, D.; Kontoes, C. Multi-parameter flood risk assessment towards efficient flood management in highly dense urban river basins in the Region of Attica, Greece, EGU General Assembly 2023, Vienna, Austria, 24–28 Apr 2023, EGU23-12624, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu23-12624, 2023.
   
5. Dimitrakopoulou, D.; Ioannidis, R.; Dimitriadis, P.; Iliopoulou, T.; Sargentis, G.-F.; Chardavellas, E.; Mamassis, N.; Koutsoyiannis, D. Public involvement in the design and implementation of infrastructure projects., EGU General Assembly 2023, Vienna, Austria, 24–28 Apr 2023, EGU23-16478, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu23-16478, 2023.
   
6. Markantonis, D.; Dimitriadis, P.; Sargentis, G.-F.; Iliopoulou, T.; Mamassis, N.; Koutsoyiannis, D. Estimating the risk of large investments using Hurst-Kolmogorov dynamics in interest rates, EGU General Assembly 2023, Vienna, Austria, 24–28 Apr 2023, EGU23-14416, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu23-14416, 2023.
   
7. Sargentis, G.-F.; Meletopoulos, I. T.; Iliopoulou, T.; Dimitriadis, P.; Chardavellas, E.; Dimitrakopoulou, D.; Siganou, A.; Markantonis, D.; Moraiti, K.; Kouros, K.; Nikolinakou, M.; Koutsoyiannis, D. Modelling water needs; from past to present. Case study: The Municipality of Western Mani, IAHS-AISH Scientific Assembly 2022, Montpellier, France, 29 May–3 Jun 2022, IAHS2022-400, 2022.
   
8. Nikolinakou, M.; Moraiti, K.; Siganou, A.; Markantonis, D.; Sargentis, G.-F.; Iliopoulou, T.; Dimitriadis, P.; Meletopoulos, I. T.; Mamassis, N.; Koutsoyiannis, D. Investigating the water supply potential of traditional rainwater harvesting techniques used – A case study for the Municipality of Western Mani, EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria, 23–27 May 2022, EGU22-3063, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu22-3063, 2022.
   
9. Siganou, A.; Nikolinakou, M.; Markantonis, D.; Moraiti, K.; Sargentis, G.-F.; Iliopoulou, T.; Dimitriadis, P.; Chiotinis, M.; Mamassis, N.; Koutsoyiannis, D. Stochastic simulation of hydrological timeseries for data scarce regions - Case study at the Municipality of Western Mani , EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria, 23–27 May 2022, EGU22-3086, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu22-3086, 2022.
   
10. Markantonis, D.; Siganou, A.; Moraiti, K.; Nikolinakou, M.; Sargentis, G.-F.; Dimitriadis, P.; Chiotinis, M.; Iliopoulou, T.; Mamassis, N.; Koutsoyiannis, D. Determining optimal scale of water infrastructure considering economical aspects with stochastic evaluation – Case study at the Municipality of Western Mani, EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria, 23–27 May 2022, EGU22-3039, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu22-3039, 2022.
   
11. Moraiti, K.; Markantonis, D.; Nikolinakou, M.; Siganou, A.; Sargentis, G.-F.; Iliopoulou, T.; Dimitriadis, P.; Meletopoulos, I. T.; Mamassis, N.; Koutsoyiannis, D. Optimizing water infrastructure solutions for small-scale distributed settlements – Case study at the Municipality of Western Mani, EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria, 23–27 May 2022, EGU22-3055, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu22-3055, 2022.
   
12. Arvanitidis, I.; Diamanta, M.; Sargentis, G.-F.; Iliopoulou, T.; Dimitriadis, P.; Koutsoyiannis, D. Identifying links between hydroclimatic variability and economical components using stochastic methods, EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria, 23–27 May 2022, EGU22-5944, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu22-5944, 2022.
   
13. Vrettou, S. E.; Trompouki, A.; Iliopoulou, T.; Sargentis, G.-F.; Dimitriadis, P.; Koutsoyiannis, D. Investigation of stochastic similarities between wind and waves and their impact on offshore structures, EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria, 23–27 May 2022, EGU22-3082, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu22-3082, 2022.
   
14. Sargentis, G.-F.; Ioannidis, R.; Meletopoulos, I. T.; Dimitriadis, P.; Koutsoyiannis, D. Aesthetical issues with stochastic evaluation, European Geosciences Union General Assembly 2020, Geophysical Research Abstracts, Vol. 22, Online, EGU2020- 19832, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-19832, European Geosciences Union, 2020. 
   
15. Manta, E.; Ioannidis, R.; Sargentis, G.-F.; Efstratiadis, A. Aesthetic evaluation of wind turbines in stochastic setting: Case study of Tinos island Greece, European Geosciences Union General Assembly 2020, Geophysical Research Abstracts, Vol. 22, Online, EGU2020- 5484, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-5484, European Geosciences Union, 2020.  
   
16. Ioannidis, R.; Dimitriadis, P.; Meletopoulos, I. T.; Koutsoyiannis, D. Investigating the spatial characteristics of GIS visibility analyses and their correlation to visual impact perception with stochastic tools, European Geosciences Union General Assembly 2020, Geophysical Research Abstracts, Vol. 22, Online, EGU2020- 18212, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-18212, European Geosciences Union, 2020.  
   
17. Frangedaki, E.; Gao, X.; Lagaros, N. D.; Briseghella, B.; Marano, G. C.; Sargentis, G.-F.; Meimaroglou, N. Fujian Tulou Rammed Earth Structures: Optimizing Restoration Techniques Through Participatory Design and Collective Practices, International Conference on Optimization-Driven Architectural Design (OPTARCH2019) Jordan, 2019.
   
18. Sargentis, G.-F.; Dimitriadis, P.; Ioannidis, R.; Iliopoulou, T.; Frangedaki, E.; Koutsoyiannis, D. Optimal utilization of water resources for local communities in mainland Greece (case study of Karyes, Peloponnese, International Conference on Optimization-Driven Architectural Design (OPTARCH2019) Jordan, 2019.
   
19. Sargentis, G.-F.; Frangedaki, E.; Dimitriadis, P.; Koutsoyiannis, D. Development of a web platform of knowledge exchange for optimal selection of building materials based on ecological criteriaEuropean Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-10395, European Geosciences Union, 2019.
   
20. Frangedaki, E.; Sargentis, G.-F. Optimizing engineering aspects of earth constructions.The earth as "common" material, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-11412-1, European Geosciences Union, 2019. 
   
21. Sako, Μ.; Tsoli, E.; Ioannidis, R.; Frangedaki, E.; Sargentis, G.-F.; Koutsoyiannis, D. Optimizing the size of Hilarion dam with technical, economical and environmental parameters, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-15297, European Geosciences Union, 2019.
   
22. Ioannidis, R.; Dimitriadis, P.; Sargentis, G.-F.; Frangedaki, E.; Iliopoulou, T.;Koutsoyiannis, D.  Stochastic similarities between hydrometeorogical and art processes for optimizing architecture and landscape aesthetic parametersEuropean Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-11403, European Geosciences Union, 2019.
   
23. Sargentis, G.-F.; Dimitriadis, P.; Iliopoulou,T.; Ioannidis, R.; Koutsoyiannis, D. Stochastic investigation of the Hurst-Kolmogorov behaviour in arts, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-17082, European Geosciences Union, 2018.
   
24. Sargentis, G.-F.; Ioannidis, R.; Karakatsanis, G.; Koutsoyiannis, D. The scale of infrastructures as a social decision. Case study: dams in Greece, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-17082, European Geosciences Union, 2018.
   
25. Sargentis, G.-F.; Symeonidis V.; Symeonidis, N. Rules and methods for the development of a prototype landscape (Almyro) in North Evia by the creation of a thematic park, 12th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes island, Department of Environmental Studies, University of the Aegean, 2011. 
   
26. Sargentis, G.-F.; Symeonidis, N.; Xanthopoulos, Th. Issues for environmental education by the creation of a prototype temporary children’s community, 12th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes island, Department of Environmental Studies, University of the Aegean, 2011. 
   
27. Sargentis, G.-F.; Chatzimpiros A.; Symeonidis, N. Determination method of thermal conductivity of building parts in situ through ir imaging by minimizing the influence of environmental parameters, 11th International Conference on Environmental Science and Technology, Crete, Department of Environmental Studies, University of the Aegean, 2009. 
   
28. Sargentis, G.-F.; Kapsalis V. C.; Symeonidis, N. Earth building. models, technical aspects, tests and environmental evaluation, 11th International Conference on Environmental Science and Technology, Crete, Department of Environmental Studies, University of the Aegean, 2009. 
   
29. Σαργέντης, Γ.-Φ., Μ. Κούγκια και Δ. Κοπανά, Τα στοιχεία που θάψαμε, όλη αυτή η Φύση μας, αλυχτά το αέναο κάλεσμά της, 1η Επιστημονική Διημερίδα με θέμα τον Κηφισό, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα 2008.
   
30. Sargentis, G.-F.; Bartsioka, K.; Symeonidis, N.; Hadjibiros, K. Evaluation method regarding the effect of building design in the context of sustainable development, 10th International Conference on Environmental Science and Technology, Kos island, Department of Environmental Studies, University of the Aegean, 2007. 
   
31. Chatzimpiros, P.; Lagos, G.; Sargentis, G.-F. Man and City. Myth and vision, 10th International Conference on Environmental Science and Technology, Kos island, Department of Environmental Studies, University of the Aegean, 2007. 
   
32. Sargentis, G.-F., K. Hadjibiros, I. Papagiannakis and E. Papagiannakis, Plastiras Lake: influence of the relief on the revelation of the water presence, 9th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes island, Department of Environmental Studies, University of the Aegean, 2005.
   
33. Sargentis, G.-F.; Hadjibiros, K.; Christofides, A. Plastiras Lake: the impact of water level on the aesthetic value of the landscape, 9th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes island, Department of Environmental Studies, University of the Aegean, 2005.
   
34. Hadjibiros, K.; Katsiri, A.; Andreadakis, A.;Koutsoyiannis, D.; Stamou, A.; Christofides, A.; Efstratiadis A.;  Sargentis, G.- F. Multi-Criteria Reservoir Water Management, 9th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes island, Department of Environmental Studies, University of the Aegean, 2005.
   
35. Efstratiadis, A.; Koutsoyiannis, D.; Hadjibiros, K.;Andreadakis, A.; Stamou, A.; Katsiri, A.; Sargentis, G.-F.; Christofides, A. A multicriteria approach for the sustainable management of the Plastiras reservoir, Greece, EGS-AGU-EUG Joint Assembly, Geophysical Research Abstracts, Vol. 5, Nice, European Geophysical Society, 2003.
   
36. Hadjibiros, K.; Koutsoyiannis, D.; Katsiri, A.; Stamou, A.; Andreadakis, A.;  Sargentis, G.-F.;  Christofides, A.;  Efstratiadis, A.;  Valassopoulos, A. Management of water quality of the Plastiras reservoir, 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, Ceske Budejovice, Czech Republic, 2002.
   
 

ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Σαργέντης Γ.-Φ., Ε. Φραγγεδάκη, Η.Τ. Μελετόπουλος, Ν. Καλλιώρας, Ν. Λαγαρός, Κατασκευές με τρισδιάστατη εκτύπωση. Καινοτόμοι τεχνολογικές δυνατότητες στον κλάδο της κατασκευαστικής βιομηχανίας, ΚΤΙΡΙΟ 6/2022, 99-106, 2022.
 
Σαργέντης Γ.-Φ. και Ν. Μαμάσης, Συλλογή νερού σε συγκροτήματα & κατοικίες– σχεδιασμός για μικρές κλίμακες, ΚΤΙΡΙΟ 6/2021, 75–80, 2021.
 
Sargentis, G.-F.; Ioannidis R.; Chiotinis M.; Dimitriadis P.; Koutsoyiannis D. Aesthetical Issues with Stochastic Evaluation. In: Belhi A., Bouras A., Al-Ali A.K., Sadka A.H. (eds) Data Analytics for Cultural Heritage. Springer, Cham 2021. https://doi.org/10.1007/978-3-030-66777-1_8
 
Sargentis, G.-F.; Frangedaki, E.; Cascella, G. L.; Dimitriadis, P.; Ioannidis, R.; Iliopoulou,T.; Spinelli,M. Optimizing technical decisions with a web platform, Case study: methods & criteria of assessing building materials to optimize selection in terms of eco-behavior, IDEA75, Optimization Driven Architectural Design of Structures, “OPTARCH” (No: 689983), Bari 2019.
 
Φραγγεδάκη Ε., Γ.-Φ. Σαργέντης, Α. Μουσουράκης, Χτίζοντας με άψητη γη, τεχνικές, εφαρμογές, σύγχρονα παραδείγματα, τεχνικό περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ, Σεπτέμβριος 2019.
 
Frangedaki, E.; Cascella, G. L.; Sargentis, G.-F.; Katavoutas, K. OPTIMIZATION IN ENGINEERING ASPECTS OF CONSTRUCTIONS WITH EARTH BY LABORATORY TESTS. A proposed methodology for the proper soil. Examples of modern houses built with earth in Greece, IDEA75, Optimization Driven Architectural Design of Structures, “OPTARCH” (No: 689983), Bari 2019.
 
Σαργέντης Γ.-Φ., Ενσωματωμένη ενέργεια, το υλικό ως ενεργειακή αποθήκη, τεχνικό περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ, Ιούνιος 2014.
 
Σαργέντης Γ.-Φ., ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΟΨΕΙΣ, "LOW TECH" όψεις, για αρχιτεκτονική χαμηλών τεχνολογικών απαιτήσεων, ΚΤΙΡΙΟ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕ, Θεσσαλονίκη, 2013.
 
Σαργέντης Γ.-Φ. LOW TECH Αρχιτεκτονική, Τεχνολογική αιχμή ή αιχμή της τεχνικής;, τεχνικό περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2012.
 
Σαργέντης Γ.-Φ., Επιλογή δομικών υλικών με οικολογικά κριτήρια, τεχνικό περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ, Απρίλιος 2011.
 
Έκθεση γλυπτικής, «Η αφύπνιση του μύθου», ΤΕΕ, τεύχος 2446, σελ. 61, 2007.
 
Κορωναίος Αιμ., Γ.-Φ. Σαργέντης, Ηρακλής του Farnese, εκδ. Εργαστήριο Τεχνικών Υλικών Ε.Μ.Π., Αθήνα 2005.
 
Κορωναίος Αιμ., Γ.-Φ. Σαργέντης, Χύτευση της προτομής του Καθ. Α. Προκοπίου, εκδ. Εργαστήριο Τεχνικών Υλικών Ε.Μ.Π., Αθήνα 2005.
 
Σαργέντης Γ.-Φ., Νεκρός Χρόνος, Νέα Πολιτική, εκδ. Παπαζήση, Οκτώβριος 2005.
 
Σαργέντης Γ.-Φ., Μεγάλα έργα ή πύργοι της Βαβέλ;Νέα Πολιτική, εκδ. Παπαζήση, Νοέμβριος 2005.
 
Σαργέντης Γ.-Φ., Η αποποινικοποίηση της επιλογής, Νέα Πολιτική, εκδ. Παπαζήση, Δεκέμβριος 2005.
 
Ο Νοέμβρης της εξέγερσης και η άλλη μακρά και πολύτιμη ιστορία του Ε.Μ.Π., ΤΕΕ, τεύχος 2367, σελ. 8-13, 2005.
 
Κορωναίος Αιμ., Γ.-Φ. Σαργέντης, Θερμική συμπεριφορά κτηρίων στο Τ.Π.Π.Λ., εκδ.  Εργαστήριο Τεχνικών Υλικών Ε.Μ.Π., Αθήνα 2003.
 
Κορωναίος Αιμ., Γ. Πουλάκος, Γ.-Φ. Σαργέντης, Εκτίμηση της συμπεριφοράς της πλάκας επικαλύψεως των Πλατειών Κέντρου της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου έναντι του κατακρημνιζόμενου νερού, εκδ. Εργαστήριο Τεχνικών Υλικών Ε.Μ.Π., Αθήνα 2003.
 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

Σαργέντης Γ.-Φ., Μηχανική-περιβαλλοντική συμπεριφορά και εφαρμογές της άψητης γης, ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ: 13ο εβδομαδιαίο Εργαστήριο – Σεμινάριο «ΦΥΣΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» Ξενώνας Στάμου Στούρνα Άλλη Μεριά Βόλου 26 Μαΐου έως 1η Ιουνίου 2018.
 
Σαργέντης Γ.-Φ., ΥΛΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, Μέθοδοι και κριτήρια αξιολόγησης της οικολογικής συμπεριφοράς των δομικών υλικών, ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ: 13ο εβδομαδιαίο Εργαστήριο – Σεμινάριο «ΦΥΣΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» Ξενώνας Στάμου Στούρνα Άλλη Μεριά Βόλου 26 Μαΐου έως 1η Ιουνίου 2018.
 
Σαργέντης Γ.-Φ., Κριτήρια, μεθοδολογία & αξιολόγηση της οικολογικής συμπεριφοράς των υλικών, εκδ. Ε.Μ.Πολυτεχνείο, Σχολή Αρχιτεκτόνων, Εργαστήριο Τεχνικών Υλικών, Αθήνα 2015.
 
Σαργέντης Γ.-Φ., Ν. Συμεωνίδης, Σχέδια για τη Γη, εκδ. eco-dome (αστική μη-κερδοσκοπική εταιρεία για την αειφόρο αρχιτεκτονική), Αθήνα 2010.
 
Σαργέντης Γ.-Φ., Ν. Συμεωνίδης, Η Γη ως Υλικό, εκδ. eco-dome (αστική μη-κερδοσκοπική εταιρεία για την αειφόρο αρχιτεκτονική), Αθήνα 2010.
 
Κορωναίος Αιμ., Γ.-Φ. Σαργέντης, Δομικά Υλικά και Οικολογία, εκδ. Ε.Μ.Πολυτεχνείο, Σχολή Αρχιτεκτόνων, Εργαστήριο Τεχνικών Υλικών, Αθήνα 2005.
 
Μαμάης Δ., Γ.-Φ. Σαργέντης, Σημειώσεις για το μάθημα Οικολογία για Μηχανικούς, Εφαρμογές οικολογικών αρχών στον αστικό σχεδιασμό, εκδ. Ε.Μ.Πολυτεχνείο, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Υδατικών Πόρων Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων, Αθήνα 2003.
 
Κορωναίος Αιμ., Γ.-Φ. Σαργέντης, Θερμογραφία, εκδ. Ε.Μ.Πολυτεχνείο, Σχολή Αρχιτεκτόνων, Εργαστήριο Τεχνικών Υλικών, Αθήνα 2003.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2017-σήμερα Διδακτικό έργο στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.
 

Μαθήματα:
1ο και 2ο εξάμηνο. Εργαστήριο Υλικών
5ο και 6ο εξάμηνο. Εργαστήριο Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
7ο και 8ο εξάμηνο. Εργαστήριο Ανθρωπιστικών Σπουδών (σημειώσεις)(playlist)
9ο εξάμηνο. Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις (playlist)
9ο εξάμηνο. Πειραματική Υδραυλική   
9ο εξάμηνο. Στοχαστικές Μέθοδοι (playlist_1, playlist_2)
9ο εξάμηνο. Ολοκληρωμένο Θέμα Υδραυλικού Σχεδιασμού

   
2023 Παραλειπόμενα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ροβιές, Εύβοια.
   
2023 Ιόνιος Σχολή. Πολιτικός Μηχανικός: Τεχνολογική αιχμή − ευημερία (παρουσίαση).
   
2018-2019 ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ: 13ο και 14ο εβδομαδιαίο Εργαστήριο – Σεμινάριο «ΦΥΣΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» Ξενώνας Στάμου Στούρνα Άλλη Μεριά Βόλου 26 Μαΐου έως 1η Ιουνίου 2018 και 18-24 Οκτωβρίου 2019.
   
2014-2017 Διδακτικό έργο στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Μαθήματα:
1ο εξάμηνο. Δομική Μηχανική 1: Στατική
2o εξάμηνο. Δομική Μηχανική 2: Αντοχή Υλικών
3o εξάμηνο. Τεχνολογία Δομήσιμων Υλών 1: Γενικό Μέρος
4o εξάμηνο. Τεχνολογία Δομήσιμων Υλών 2: Ειδικό Μέρος
5ο εξάμηνο. Ε. Θ. Τεχνολογίας Δομήσιμων Υλών
6ο εξάμηνο. Ε. Θ. Οικοδομικής 6ου: Αρχιτεκτονική και Σεισμός
   
2002-2016 Διδακτικό έργο στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα  «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» του Ε.Μ.Π. (παρουσίαση)

Μάθημα: Περιβαλλοντικές επιπτώσεις υδραυλικών έργων
   
2011
   
2004 B.E.S.T.  (Board of European Students of Technology) 
Winter courses: "Human Acts & The Environment", December 2004
   
2002-2006 Διδακτικό έργο στην Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Μαθήματα:
1o εξάμηνο. Τεχνολογία Δομήσιμων Υλών 1: Γενικό Μέρος
2o εξάμηνο. Τεχνολογία Δομήσιμων Υλών 2: Ειδικό Μέρος
   
2002-2006 Διδακτικό έργο στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Μαθήματα:
1o εξάμηνο. Τεχνικά Υλικά 1
2o εξάμηνο. Τεχνικά Υλικά 2
   
1998-2002 Επικουρικό διδακτικό έργο στις Σχολές Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  και Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.


 


Books-papers & more

 

Επικοινωνία:
Γραφείο:  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 9 οδ. Ηρώων Πολυτεχνείου, Ζωγράφου 157 80, Αθήνα  
Γραφείο/Εργαστήριο: 9 οδ. Αστραπόγιαννου, 11526, Αθήνα

Ιστοσελίδα: www.g-fivos.gr · ιστολόγιο: http://g-fivos.blogspot.com
e-mail: fivos@itia.ntua.gr, fivos.sargentis@gmail.com
τηλ. +30 6973-029012